Blog

Javni razpis za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Glavni namen projekta je spodbujanje digitalnih prodajnih poti na tujih trgih s predstavitvenimi in trženjskimi gradivi. Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo  na tujih trgih«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za...

Read more...

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.