Področja in storitve

Storitve

Osnovna področja delovanja našega podjetja zajemajo področja industrije, ekologije, energetike, infrastrukture, avtomatizacije zgradb, razvojnih projektov in informacijsko komunikacijskih tehnologij. Pri kompleksnih projektih sodelujemo skupaj s partnerskimi podjetji na področjih pnevmatike, hidravlike, procesne tehnologije in strojništva.

Naša ponudba za vse vrste avtomatizacije procesov obsega:

Industrija

Podjetje je prisotno na vseh področjih industrijske avtomatizacije in se ponaša z bogatimi izkušnjami v avtomobilski, farmacevtski, kemijski, gradbeni, metalurški ter prehrambeni industriji.

Pohvalimo se lahko z znanji v proizvodni in predelovalni prehrambeni industriji, purifikacijo demi vod v farmaciji, izdelavo žerjavov v metalurgiji in pripravo materiala za papirno industrijo. V avtomobilski industriji obvladujemo znanja iz avtomatizacije in nadzornih sistemov varilskih procesov, v gradbeništvu izvajamo rekonstrukcije in optimizacije raznovrstnih strojev za pripravo gradbenih materialov.

Energetika

Na hidroenergetskih objektih se ukvarjamo z izvajanjem meritev, obdelavo podatkov, upravljanjem in regulacijo sistemov. Glavna področja našega delovanja so hidromehanska oprema, drenažni sistemi ter žerjavi. Ponujamo širok nabor merilne ter aplikativne opreme, kot so: merilna oprema vodostajev, položajev zapornic in pretoka ter daljinski nadzor in upravljanje teh sistemov. 

Delujemo tudi na področju biomase, naftne industrije, kogeneracije in plinske industrije.

Ekologija

Na področju ekologije delujemo na področju čiščenja zraka, vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, ravnanje z različnimi vrstami vod ter sortiranjem in  predelavo odpadkov.

Pri ravnanju z vodami imamo izkušnje s komunalnimi in industrijskimi čistilnimi napravami, vodohrami, črpališči, kanalizacijskimi sistemi itd.

Pri ostalih odpadkih delujemo na področju zbiranja, transporta, predelave in odstranjevanja le teh. Čiščenje zraka izvajamo z biofiltri in pranjem zraka. 

Infrastruktura

Naše delo na področju javne infrastrukture je specializirano predvsem na elektro avtomatizacijo žičniških naprav, kot so sedežnice in vlečnice za prevoz oseb. Ob tem izvajamo tudi avtomatizacijo procesov umetnega zasneževanja. Ukvarjamo se tudi z logistično dejavnostjo ter ponujamo celo vrsto industrijskih komunikacijskih rešitev.

Pri komunikacijskih sistemih želimo uporabniku omogočiti udobnejše delo s pomočjo daljinskega nadzora oddaljenih objektov in SMS obveščanja. 

Avtomatizacija zgradb

Na področju avtomatizacije zgradb so osnovna področja delovanja našega podjetja predvsem nadzor temperature in vlage, regulacija ogrevanja in hlajenja, nadzor in upravljanje razsvetljave, avtomatizacija toplotnih postaj in podpostaj, kotlovnic ter klimatov.

Naše rešitve ponujajo analizo porabe energije, krmiljenje črpalk in ventilatorjev za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje ter krmiljenje razsvetljave. 

Leta 2017 smo na tem področju postali certificiran KNX partner.

Razvojni projekti

Ponujamo inženiring na ključ na najrazličnejših področjih razvoja novih tehnologij. Skupaj z investitorjem razvijamo aplikacije po njihovih željah in potrebah.

E-mobilnost

Avtomobilska industrija daje vedno večjo vrednost ekološki ozaveščenosti in to pomeni vedno večji razvoj hibridnih in električnih vozil. Tudi sami svoje večletno znanje in izkušnje usmerjamo v storitve na področju e-mobilnosti.

Zagotavljamo polnilnice tako za domačo in nekomercialno rabo, kot tudi polnilnice za komercialno rabo pri čemer lahko hkrati zagotavljamo tudi energetski management in povezavo na sistem za plačevanje.