PROJEKT: EKG – pasivna in aktivna elektronska naprava za varovanje starejših

PROJEKT: EKG – pasivna in aktivna elektronska naprava za varovanje starejših

Namen izvedbe projekta »EKG – pasivna in aktivna elektronska naprava za varovanje starejših« je razviti novo elektronsko napravo za varovanje starejših ljudi, s čimer bomo prispevali k dvigu kvalitete bivanja in povečanju neodvisnosti ter varnosti starejše populacije in ostalih ciljnih skupin ljudi, ki opravljajo rizične poklice (tvegano delo na terenu, gasilci, ekstremni športniki itd.).Izdelek bo prispeval h krepitvi konkurenčnega položaja vključenih podjetij, vstopu na nove trge in povečanju naložb v raziskave in razvoj na prednostnem področju Zdravje – medicina oz. fokusnem področju Aktivno in zdravo staranje.Projektni cilj konzorcija je razvoj novega proizvoda, ki bo primeren za uporabo v realnem okolju, saj bo ob zaključku projekta proizvod »EKG – pasivna in aktivna elektronska naprava za varovanje starejših« pripravljen na vstop na ciljne svetovne trge.Višina celotnih stroškov operacije: 1.109.312,35 EUR; višina sofinanciranja: 499.190,51 EUR.Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

EKG LifeConnect

Deli objavo


Na naši spletni strani uporabljamo piškotke

Prosimo, potrdite, če sprejemate naše piškotke za sledenje. Sledenje lahko tudi zavrnete, tako da lahko nadaljujete z obiskom našega spletnega mesta, brez kakršnih koli podatkov, poslanih tretjim storitvam.