Telem-pameten poslovni objekt

Telem-pameten poslovni objekt

V današnjem času nas na splošno z infrastrukturnega vidika upravljanja poslovnega objekta skrbijo izzivi kot so visoki stroški, elektrifikacija voznega parka, digitalizacija in integracija vseh potrebnih sistemov, samooskrba in razogljičenje virov energije, dinamično prilagajanje porabe in proizvodnje energije (prosumer) z vso specifiko okolja v katerem se nahajamo.

Kako smo se tega lotili na domačem poslovnem objektu Telem-a kot specialisti za zgoraj navedeno.

Izhodišče je 4 etažna zgradba postavljena v letu 2006, ki jo Telem uporablja v poslovne namene. V tistem času smo na objektu postavili prvo visoko učinkovito toplotno črpalko v Sloveniji, ki je kot toplotni izmenjevalec uporablja 4 geo-sonde globine 120m. Sama toplotna črpalka ima 33kW toplotne moči za aktivno gretje, medtem ko je hlajenje izvedeno pasivno s pretokom skozi geo-sonde.

Slika 1: Nadzorni sistem Telem

Naslednja nadgradnja, ki smo jo na objektu Telem-a in sosednjega skladišča izvedli je postavitev 44kW solarne elektrarne, ki deluje v samooskrbnem režimu. Z investicijo v solarno elektrarno smo prispevali k razogljičenju vira električne energije, kjer se finančni vložek pri trenutnih cenah električne energije povrne v nekaj letih. Solarno elektrarno je na naši lokaciji možno še dodatno povečati, saj imamo na voljo še celotno nepokrito parkirišče za 28 vozil. Širitev solarne elektrarne je smiselna z večanjem porabe električne energije na objektu, kar pričakujemo z večanjem števila električnih vozil.

Slika 2: Nadzor solarne elektrarne

Na področju e-mobilnosti smo postavili prvo 22kW AC e-polnilnico , saj smo nabavili tudi prvo službeno e-vozilo. Polnilnica je nadgrajena s Schneider-jevim sistemom dinamičnega prilagajanja moči. Če pogledamo že ena sama polnilnica moči 22kW predstavlja velik porabnik glede na razpoložljivo moč objekta in brez dinamičnega nadzora prilagajanja porabe sistem kar hitro razpade. Glede na to, da smo na poti k 100% e-mobilnosti lahko v naslednjih letih v Telem-u pričakujemo bistven porast števila e-vozil, tako službenih , kot privatnih. Po drugi strani, pa lahko dinamično razporejena moč 22kW v 8h napolni 33 vozil s povprečno dnevno porabo (v Sloveniji za 40km na dan). Z takšnim pametnim sistemom (dinamičnim prilagajanjem moči) zagotavljamo fleksibilnost sistema, nižamo stroške investicije v infrastrukturo e-mobilnosti, znižujemo obratovalne stroške, pri čemer vozila napajamo z doma proizvedeno sončno energijo.

Slika 3: Dinamično prilagajanje porabe polnilnih postaj

Integracija vseh podsistemov v celoto je pomembna z vidika optimizacije stroškov (OPEX+CAPEX), sinergijskih učinkov celotnega sistema, kompatibilnosti, možnostjo
nadgradnje in nudenju celovitih rešitev.

Z izbrano smerjo razvoja pametnega objekta nismo samo zadostili začetno navedenim ciljem, ampak tudi ciljem, ki jih bomo morali izpolnjevati v bodoče. Tu predvsem mislimo na vzpostavitev elementov fleksibilnosti v obliki stacionarnih baterijskih hranilnikov, dodatnih baterijskih hranilnikov v vozilih sposobnih tudi oddajanju energije v omrežje (V2G), bolj pravičnega zaračunavanja stroškov omrežnine in zakonodajnega okvirja, s katerimi EU usmerja procese razogljičenja.

Za pomoč in konkretna vprašanja se prosim obrnite na podjetje Telem d.o.o. (telem.si), kot sistemskega integratorja za pametne objekte, industrijsko avtomatizacijo, e-mobilnost in elektro projektiranje ter inženiringom.

Deli objavo


Na naši spletni strani uporabljamo piškotke

Prosimo, potrdite, če sprejemate naše piškotke za sledenje. Sledenje lahko tudi zavrnete, tako da lahko nadaljujete z obiskom našega spletnega mesta, brez kakršnih koli podatkov, poslanih tretjim storitvam.